Modimodi zaczęło produkować meble. How cool is that?

Otwieramy pierwszego szampana!

Po tylu latach prac, salt i pętli na froncie digitalowym – backendowych i frontendowych aplikacji internetowych przeszliśmy w końcu do świata realnego i jako efekt historii zaczynającej się na ekranie użytkownika zaczęliśmy produkować meble zgodne z projektem użytkownika.

To wielki przełom i wielka chwila dla Modimodi.

Więcej informacji wkrótce…

Modimodi - Create furniture now