Modimodi zaczęło produkować meble. How cool is that?

Po tylu latach prac, salt i pętli na froncie digitalowym – backendowych i frontendowych aplikacji internetowych przeszliśmy w końcu do świata realnego i jako efekt historii zaczynającej się na ekranie użytkownika zaczęliśmy produkować meble zgodne z projektem użytkownika. To wielki przełom i wielka chwila dla Modimodi. Więcej informacji wkrótce.

create furniture now